ورود پیمانکاران و مشاوران

آن دسته از پیمانکاران و مشاورانی که قبلا کلمه کاربری و رمز عبور خود را دریافت کرده اند ، از طریق این بخش می توانند با وارد کردن کلمه کاربری و رمز عبور وارد کارتابل خود شده و اطلاعات تکمیلی را برای ما ارسال کنند.

کلمه کاربری: رمز عبور:

  • به روز رسانی رتبه های بیست و یک عضو سامانه طی بررسی انجام شده بر روی پرونده های اعضای حقیقی، حقوقی و مردم نهاد سامانه، با توجه به ثبت نام های جدید انجام شده و درخواست اعضا جهت دریافت گرید در سامانه رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران، پس از انجام استعلام های لازم و مراحل اداری، رتبه بیست و
  • به روز رسانی رتبه های بیست و دو عضو سامانه طی بررسی انجام شده برروی پرونده های اعضای سامانه، با توجه به به روز رسانی پرونده تعدادی از اعضا، رتبه بیست و دو عضو سامانه بروز رسانی شد.
  • به روز رسانی رتبه های ده عضو سامانه طی بررسی انجام شده برروی پرونده های اعضای سامانه، با توجه به به روز رسانی پرونده تعدادی از اعضا، رتبه ده عضو سامانه بروز رسانی شد.